Regulamin sieci

(1) Zasady ogólne

 • Każdy użytkownik korzystając z serwisu SwiftCore.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów.
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.
 • Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień. 
 • Administrator ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają w jakikolwiek sposób na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
 • Świadome wykorzystywanie błędów gry jest zabronione. O każdym błędzie należy poinformować administrację.
 • Użytkownik serwera zobowiązuje się do zgłoszenia Administracji osób, które dopuściły się złamania regulaminu.
 • Administrator ma zawsze decydujące zdanie w kwestiach spornych, które nie podlega dyskusji.
 • Stworzone budowle, uzyskane przedmioty oraz wszystkie inne zdobyte rzeczy przez gracza są własnością serwera i żadnemu graczowi nie przypada prawo do zwrotu lub rekompensaty w przypadku ich usunięcia.
 • Wszystkie rangi, osiągnięcia i przedmioty są usuwane po zakończeniu edycji. Edycja trwa dopóki na serwerze grają gracze.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usługi w celu konserwacji serwera i poprawy błędów.
 • Każdy gracz podejmuje decyzje oraz wchodzi w interakcje z innymi na własną odpowiedzialność. Należy mieć świadomość, że inni gracze mogą próbować kogoś oszukać, zabić, okraść lub zmanipulować.

 

(2) Zakazy

 • Zakaz spamowania/floodowania chatu
 • Zakaz pisania na czacie wielkimi literami z włączonym Caps Lockiem oraz nadmiernego nadużywania znaków specjalnych wyróżniających wypowiedź.
 • Zakaz podszywania się pod administrację serwera oraz innych graczy.
 • Zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju bugów lub błędów serwera bądź mapy.
 • Zakaz używania wszelkiego rodzaju wspomagaczy.
 • Zakaz poniżania, obrażania innych graczy.
 • Zakaz proszenia Administrację serwera o rangi/przedmioty.
 • Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników.
 • Zakaz wysyłania linków bez pozwolenia administracji.
 • Zakaz rozpowszechniania na serwerze treści o charakterze komunistycznym, erotycznym, nazistowskim, faszystowskim, rasistowskim etc.
 • Zakaz zatajenia informacji w odpowiedziach na pytania administratora.
 • Zakaz reklamowania stron internetowych, wszelkiego rodzaju serwerów gier oraz komunikatorów głosowych.
 • Zakaz posiadania na serwerze nicków nieprzyzwoitych i wulgarnych.
 • Zakaz spamowania na HelpOp
 • Zakaz tworzenia multikont
 • Zakaz obrażania serwera bądź administratorów

 

Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą zostać poinformowani o zmianie regulaminu. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 30.06.2019

Wykonane przez: bojawiem55.pl