Zasady korzystania z discorda§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady panujące na Discordzie.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez poinformowania użytkowników o zaistniałych zmianach.
 4. Administracja ma prawo podczas oceny sytuacji związanej z łamaniem regulaminu w obrębie Discorda, dopuścić jako dowód z innych miejsc wykraczających poza serwer discord (np. PW), jedynie pod warunkiem, że stwierdzenie tożsamości uczestników zdarzenia nie budzi żadnych wątpliwości.

§2. Wiadomości na kanałach tekstowych

 1. Zakazuje się używania wulgaryzmów w wiadomościach.
 2. Nie pisz dużymi literami jeżeli nie ma takiej potrzeby.
 3. Zakaz floodowania tj. nadużywania znaków oraz wysyłania wielu emotikonek w jednej wiadomości.
 4. Zakazuje się spamowania tj. wysyłania niechcianych wiadomości lub wysyłania tej samej wiadomości wiele razy.
 5. Na Discordzie panuje zakaz obrażania, nękania oraz ubliżania innym użytkownikom.
 6. Zakaz umieszczania w jakiejkolwiek formie wpisów łamiących prawa autorskie, o treści pornograficznej/erotycznej, wzywających do dyskryminacji, oraz propagujących nazizm itp.
 7. Zakazane jest zamieszczanie w wiadomościach treści, które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć zasady oraz zaszkodzić Sieci Serwerów SwiftCore.pl.
 8. Staraj się przestrzegać zasad ortografii oraz gramatyki pisząc wiadomości.
 9. Udostępnianie danych osobowych (tj. facebooków, telefonów adresów itp.) jest surowo zabronione.

§3. Kanały głosowe

 1. Zakazuje się używania wulgaryzmów oraz zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne, dotyczy to również wykorzystywania do tego celów botów muzycznych.
 2. Zakaz przekrzykiwania się, dmuchania w mikrofon, wydawania nieprzyjemnych dźwięków itp.
 3. Pytania do administracji dotyczące rozgrywki kierujemy jedynie na kanałach pomocy.
 4. Zakaz obrażania, ubliżania innym użytkownikom oraz członkom administracji.
 5. Zakazuje się puszczania muzyki oraz tzw. "bindów".
 6. Zabrania się używania jakichkolwiek modulatorów głosu.
 7. Na kanałach głosowych obowiązuje zakaz nagrywania rozmów.
 8. Wszelkie konflikty, których użytkownicy nie są w stanie rozwiązać sami, winny być zgłaszane administracji.
 9. Zakaz wykorzystywania botów muzycznych do reklamowania serwerów oraz spółek niezwiązanych z siecią SwiftCore.pl

§4. Administracja

 1. Każdy członek administracji posiada rangę, która jest widoczna po kliknięciu na jego nick w drzewie użytkowników.
 2. Administracja ma prawo do nagięcia regulaminu jeśli wymaga tego sytuacja i dobro sieci serwerów.
 3. W razie złamania regulaminu przez użytkownika administracja ma prawo do:
  • Usunięcia wpisu/wiadomości użytkownika.
  • Zablokowania użytkownikowi możliwości komunikacji.
  • Wyrzucenia użytkownika z Discorda.
  • Trwałego zbanowania użytkownika na Discordzie.
  • Wyciągnięcia konsekwencji na serwerach sieci, jeśli zajdą nadzwyczajne okoliczności.


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 07.05.2020 11:48

© 2018-2020 swiftcore.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonane przez: xDGWG