Postanowienia ogólne
 1. Każdy użytkownik korzystając z serwisu SwiftCore.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów.
 2. Serwer SwiftCore.pl w żaden sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminów bez wcześniejszego poinformowania o tym graczy.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.
 5. Administrator ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają w jakikolwiek sposób na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
 6. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: wyciszenie gracza na czacie serwera, wyrzucenie gracza z serwera, tymczasowe zablokowanie gracza na serwerze, permanentne zablokowanie gracza na serwerze, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień oraz dodanie gracza do czarnej listy.
 7. Na każdego gracza przypada maksymalnie 1 konto na serwerze.
 8. Administrator ma prawo przedłużenia kary w przypadku, gdy osoba karana notorycznie łamie regulamin.
Minecraft

§1 Postanowienia ogólne

 1. Świadome wykorzystywanie błędów gry/serwera jest zabronione. O każdym błędzie należy poinformować administrację.
 2. Każdy gracz jest zobowiązany do odnoszenia się z szacunkiem do innych użytkowników, utrzymania kultury wypowiedzi oraz czystości i przejrzystości czatu.
 3. Użytkownik serwera zobowiązuje się do zgłoszenia Administracji osób, które dopuściły się złamania regulaminu.
 4. Zalecane jest korzystanie z oprogramowania np. Nvidia ShadowPlay w celu nagrywania powtórek, które mogą się przydać do udowodnienia komuś winy/odwołania od otrzymanej kary.
 5. Administrator ma zawsze decydujące zdanie w kwestiach spornych, które nie podlega dyskusji.
 6. Stworzone budowle, uzyskane przedmioty oraz wszystkie inne zdobyte rzeczy przez gracza są własnością serwera i żadnemu graczowi nie przypada prawo do zwrotu lub rekompensaty w przypadku ich usunięcia.
 7. Wszystkie rangi, osiągnięcia i przedmioty są usuwane po zakończeniu edycji. Edycja trwa dopóki na serwerze grają gracze.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usługi w celu konserwacji serwera i poprawy błędów.
 9. Podczas grania na serwerze gracz musi być cały czas przy komputerze oraz musi posiadać włączony czat, w przeciwnym wypadku może zostać zbanowany z powodu braku odzewu podczas sprawdzania w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.
 10. Usuwanie reklam, za które otrzymało się rangi/nagrody grozi permanentną blokadą konta.
 11. W przypadku odwołania się od otrzymanej kary wymagane jest nagranie z momentu jej nadania.
 12. Każdy gracz podejmuje decyzje oraz wchodzi w interakcje z innymi na własną odpowiedzialność. Należy mieć świadomość, że inni gracze mogą próbować kogoś oszukać, zabić, okraść lub zmanipulować.
 13. Grając na serwerze musisz posiadać oprogramowanie, które pozwoli nam sprawdzić czy używasz niedozwolonych modyfikacji gry (discord, anydesk, team viewer itp.)

§1.1 Postanowienia ogólne (tryb: EasyHC)

 1. Gracz dodaje oraz dołącza do gildii na własną odpowiedzialność.
 2. Dozwolone jest kopanie na TinyTask lub na innych skryptach o podobnym działaniu (automatyczne chodzenie i kopanie bloków), jednak ustawienie automatycznych wiadomości w takim skrypcie grozi wyciszeniem. Podczas takiego kopania musisz być nadal cały czas przy komputerze i reagować na polecenia administracji.

§1.2 Postanowienia ogólne (tryb: Survival + Działki)

 1. Gracz dodaje oraz dołącza do działki na własną odpowiedzialność.

§2 Zakazy globalne

 1. Zakaz umieszczania w jakiejkolwiek formie wpisów łamiących prawa autorskie, o treści pornograficznej/erotycznej, wzywających do dyskryminacji, oraz propagujących nazizm itp.
 2. Zakaz reklamowania innych serwerów, witryn oraz stron internetowych niż serwery sieci SwiftCore.pl.
 3. Zakaz podszywania się pod administrację.
 4. Zakaz przekręcania nicków administracji i szydzenia z niej.
 5. Zakaz stosowania gróźb w każdej postaci.
 6. Zakaz nagrywania administracji.
 7. Zakaz udostępniania konta innej osobie.
 8. Zakaz dokonywania włamań na konta innych użytkowników.
 9. Zakaz tworzenia wulgarnych/obraźliwych nicków.
 10. Zakaz pisania dużymi literami.
 11. Zakaz wysyłania linków na czacie globalnym.
 12. Zakaz reklamowania filmów/streamów na czacie globalnym.
 13. Zakaz nadużywania znaków w celu wyróżnienia swojej wiadomości na chacie ogólnym (Flood).
 14. Zakaz spamowania na chacie ogólnym oraz w wiadomościach prywatnych.
 15. Zakaz proszenia Administracji o przedmioty/rangi.
 16. Zakaz wymiany wirtualnych pieniędzy i itemów z gry na wirtualne lub prawdziwe pieniądze, rzeczy.
 17. Zakaz pisania wiadomości typu: „kończę edycję”, „oddaje kille”
 18. Zakaz wykorzystywania błędów gry, serwera i mapy.
 19. Zakaz udostępniania danych osobowych.
 20. Zakaz obrażania administracji i serwera.
 21. Zakaz grożenia atakami DDOS i jemu podobnymi.
 22. Zakaz tworzenia multikont. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.
 23. Zakaz używania wszelkiego rodzaju wspomagaczy minecrafta, za je stosowanie gracz może zostać wykluczony z rogrywki (dozwolone modyfikacje: Optifine, Minimapa bez żadnych dodatkowych usprawnień).
 24. Zakaz pomagania/współpracowania z graczem używającym wspomagacz, gracz współpracujący może zostać ukarany tymczasową blokadą.
 25. Zakaz budowania konstrukcji lub stosowania technik spowalniających pracę serwera.
 26. Zakaz umyślnego wprowadzania innych graczy w bład.
 27. Zakaz używania modyfikacji/programów zewnętrznych (Climsy itp.), które powodują sztuczne lagi/skoki pingu.
 28. Zakaz handlowania fałszywymi voucherami.

§2.1 Zakazy (tryb: EasyHC)

 1. Zakaz celowego oddawania zabójstwa.
 2. Zakaz wszelkiego rodzaju handlu zabójstwami.
 3. Zakaz griefowania terenów obok czyjejś gildii (jako griefowanie liczy się stawianie/niszczenie dużej ilości bloków w okól gildii).
 4. Zakaz teleportowania się perłami przez ściany.
 5. Zakaz usuwania i zakładania gildii na nowo w celu odnowienia ochrony przed tnt.
 6. Zakaz opuszczania gildii w celu jej podbicia aby zyskać dodatkowy czas ochrony przed kolejnym atakiem.
 7. Zakaz budowania i używania maszyn teleportujących tzw. Enderporterów.

§2.1 Zakazy (tryb: Survival + Działki)

 1. Zakaz griefowania działek graczy (niszczenia bloków wokół niej/budowania murów).
Discord

§1 Postanowienia ogólne

 1. Nie pisz dużymi literami jeżeli nie ma takiej potrzeby.
 2. Staraj się przestrzegać zasad ortografii oraz gramatyki pisząc wiadomości.
 3. Discord nie służy do rozwiązywania problemów.

§2 Zakazy

 1. Zakaz umieszczania w jakiejkolwiek formie wpisów łamiących prawa autorskie, o treści pornograficznej/erotycznej, wzywających do dyskryminacji, oraz propagujących nazizm itp.
 2. Zakaz używania wylgaryzmów w wiadomościach.
 3. Zakaz floodowania tj. nadużywania znaków oraz wysyłania wielu emotikonek w jednej wiadomości.
 4. Zakaz obrażania, nękania oraz ubliżania innym użytkownikom.
 5. Zakaz spamowania tj. wysyłania niechcianych wiadomości lub wysyłania tej samej wiadomości wiele razy.
 6. Zakaz wysyłania w wiadomościach treści, które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć zasady oraz zaszkodzić serwisowi SwiftCore.pl.
 7. Zakaz udostępniania danych osobowych.
 8. Zakaz używania modulatorów głosu.
 9. Zakaz nagrywania rozmów.
TeamSpeak

§1 Postanowienia ogólne

 1. Każdy błąd na serwerze należy zgłosić do Administracji serwera.

§2 Zakazy

 1. Zakaz obrażania w jakikolwiek sposób innych użytkowników.
 2. Zakaz używania obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich nicków i nazw kanałów.
 3. Zakaz umieszczania obrazków obraźliwych, rasistowskich, wulgarnych, drastycznych, pornograficznych itp.
 4. Zakaz podszywania się pod inne osoby.
 5. Zakaz krzyczenia, piszczenia, gwizdania itp.
 6. Zakaz używania modulatorów głosowych.
 7. Zakaz nagrywania bez zgody Administratora.
 8. Zakaz używania multikont.
Centrum pomocy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Centrum pomocy serwisu znajduje się na serwerze TeamSpeak 3 (IP: ts.SwiftCore.pl).
 2. Centrum pomocy jest aktywne od godziny 10:00 do godziny 21:00.
 3. Centrum pomocy nie jest dla zabawy.
 4. Wchodząc na centrum pomocy musisz mieć włączony mikrofon.
 5. Gracz zgłaszając innego gracza musi posiadać nagranie wrzucone na YT, na którym jest widoczne łamanie regulaminu przez tego gracza.
 6. Tylko nagrania wrzucone na YT są akceptowane jako dowody w sprawach między graczami.

§2 Zakazy

 1. Zakaz nagrywania.
 2. Zakaz wchodzenia na „Centrum Pomocy” bez przyczyny.
 3. Zakaz podszywania się pod inne osoby.
 4. Zakaz używania modulatorów głosowych..
Regulamin płatności

Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie SwiftCore.pl. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., a dla płatności PayPal firma PayPal Inc.

Administratorem Serwera jest xDGWG

Administratorem Strony jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, zwany dalej Usługodawcą.

 1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerach minecraft serwisu SwiftCore.pl
 2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
 3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.
 4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
 6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
 7. Płatność realizowana jest na poczet Minestore.pl. SwiftCore.pl to strona biorąca udział w programie partnerskim Minestore.pl.
 8. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu SwiftCore.pl
 9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.
 10. Wszelkie usługi oraz przedmioty, są własnością serwera SwiftCore.pl, a gracz jedynie otrzymuje do nich dostęp.
 11. Serwis SwiftCore.pl nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne przedmioty, po tym jak zostaną dodane na konto.
 12. Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzamy dane w celu:
 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • marketingowym, jeśli jasno wyrazisz na to zgodę Podanie danych jest dobrowolne.
Masz prawo do:
 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Odbiorcy danych osobowych to:
 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz pośrednicy płatności
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 • realizacji zamówienia złożonego w Serwisie oraz obsługi ewentualnych roszczeń/reklamacji
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
 • prowadzenia działań marketingowych, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Twoje dane będą przekazywane do państw poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami, przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej
Administratorem danych jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, e-mail: [email protected]